maandag 7 maart 2016

Een schone energiecentrale in het IJsselmeer

Grenzend aan de Afsluitdijk zou een deel van het IJsselmeer ingepolderd kunnen worden welke uitsluitend wordt gebruikt voor het opwekken van energie middels windmolens, getijdenstroom en zonnepanelen. Er hoeven daar geen miljoenen betaald te worden aan mensen die er last van hebben en het hele gebied kan een centrum worden waar wetenschappers onderzoek doen naar het verder ontwikkelen van schone energievormen. Als de Nederlandse bank al zegt dat er haast geboden is om onze maatschappij te verduurzamen, dan kunnen ze daar direct aan de slag. Vaardig een wet uit die het mogelijk maakt om onmiddellijk met de voorbereidingen te beginnen. De milieubeweging ter bescherming van het IJsselmeer en de Waddenzee als natuurgebied moet pas op de plaats maken voor de bescherming van het milieu van heel Nederland. Wellicht kan een deel van de Waddenzee ook voor dit doel ingepolderd worden.