maandag 7 maart 2016

Energie als grootste basisbehoefte

De oplossing voor alle ellende op de wereld zal gratis energie zijn welke overal op elke gewenste schaal te genereren is. Het is te hopen dat de wetenschap deze nieuwe energievorm binnen afzienbare tijd ontdekt. Bijvoorbeeld een lichtcel met een rendement van meer dan 50%. Licht is er overal en indien je dit op eenvoudige wijze kan omzetten in elektriciteit, is het voor iedereen mogelijk om in zijn behoeften te voorzien. Dan is er ook geen noodzaak meer om je te verplaatsen omdat het elders beter is en hoeven we elkaar ook niet meer te bestelen en bedriegen. Elke plek op de wereld heeft zijn eigen specifieke schoonheid en mensen zullen zich daar kunnen vestigen waar ze zich het meest verbonden voelen. Dit lijkt misschien een utopische gedachte, maar digitale technieken hebben dit al gerealiseerd. De hele wereldbevolking kan bijna voor niets met elkaar communiceren. De fossiele brandstoffen met hun vervuilende technieken en complexe infrastructuur steekt daar schromelijk gedateerd bij af.