vrijdag 11 maart 2016

Het Basisinkomen creëert een menswaardig bestaan

Een beschaafd land zou dit als zijn hoogste prioriteit moeten hanteren. In een wereld waarin elke vierkante meter grond eigendom van iemand of iets is geworden zijn mensen fundamenteel afhankelijk gemaakt van anderen om in hun basisbehoeften te voorzien. Je wordt dus als paria geboren en moet maar zien of je het geluk hebt dat je in een goed nest terecht bent gekomen en/of voldoende kansen krijgt om je eigen vierkante meters te bemachtigen om een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen. Dit blijkt voor een overgroot deel van de mensheid een onmogelijke opgave, met als gevolg een leven in voortdurende en uitzichtloze ellende. En in toenemende mate overkomt dit ook steeds meer mensen in ons land. Zij die na aftrek van hun vaste lasten plusminus 500 euro overhouden waar ze van moeten eten, kleden en de rest ... laat maar zitten. Je mag al blij zijn dat je kunt bestaan. Ruim de helft leeft aan de onderkant van de maatschappelijke ladder en wordt daar ook door het systeem gehouden. Door stigmatisering en de onmogelijkheid om enig kapitaal te verwerven blijf je je hele leven een paria die moet buigen voor hen die hun armzalig onproductieve leven in stand houdt. Een basisinkomen met daarnaast een eerlijke beloning voor je werk zou mensen hun zelfrespect teruggeven en de hele samenleving ten goede komen.