maandag 7 maart 2016

Nutsvoorzieningen terug naar de overheid

De infrastructuur, telefonie, internet en post, spoorwegen en busmaatschappijen,  energievoorziening en de zorgsector met zijn verzekeringsmaatschappijen, zieken- en verpleeghuizen en woningcorporaties zouden allen onder de verantwoordelijkheid van de overheid moeten vallen, weg uit het publieke domein. Waar het om gaat is dat de overheid kan garanderen dat iedereen op een menswaardige wijze zijn bestaan gewaarborgd ziet en zich daarom kan richten op datgene wat met zijn specifieke kwaliteit te maken heeft. De privatisering van deze sectoren heeft aangetoond dat alles slechts duurder is geworden i.p.v. goedkoper door de zogenaamde marktwerking. Het is een farce gebleken, een groot leger van managers is ontstaan die deze sectoren slechts gebruiken om zich te verrijken. Het is ongehoord dat een directeur van een internetprovider 10 miljoen per jaar binnenhaalt en directeuren van woningcorporaties tonnen verdienen ten koste van de huurders die voor kleine rijtjeshuizen en flats maximale huren moeten betalen, die vervolgens weer gesubsidieerd worden door de overheid, anders komen miljoenen mensen onmiddellijk op straat te staan. Het zijn immorele wantoestanden en de meesten komen er nog steeds mee weg. Een maatschappij met een dergelijke grondslag zal vroeg of laat onderuit gaan ten gevolge van in keurig pak gestoken rovers. Het verval is al jaren gaande en er wordt niet daadkrachtig opgetreden om het tij te keren, Pappen en nat houden lijkt het devies, alsof we alle tijd van de wereld hebben.