donderdag 3 maart 2016

Veehouders moeten diervriendelijk worden

Voor een klein land worden hier absurde aantallen dieren gehouden, met als gevolg een hoeveelheid mest waar je geen kant mee op kan. Bovendien is deze sector ook nog verantwoordelijk voor de grootste milieuvervuiling (CO2 uitstoot). Hoe kan het zijn dat de overheid deze in alle opzichten verwerpelijke wijze van dierenmisbruik tolereert? Het past niet in een beschaafd land om zo met dieren om te gaan voor eigen gewin en het is krankzinnig om in deze extreme mate je eigen 'nest' te bevuilen. Ik vind het immoreel en onethisch om ten opzichte van de dieren het economisch belang te laten prevaleren boven hun welzijn. En wanneer je alle kosten zou doorberekenen welke de intensieve veehouderij veroorzaakt: de schade aan het milieu en ziektes bij mensen als gevolg van het eten van op onnatuurlijke wijze gefokte dieren, is er dan nog wel sprake van economische winst? Sowieso heb je voor elke kilo vlees 10 kg graan nodig. De veehouderij is goed beschouwd een blok aan het maatschappelijke been, een molensteen voor een gezonde samenleving. Het is net als het gebruik van drugs een asociale mens en dier onterende gewoonte. En we beseffen echt wel dat het eten van dieren die een afschuwelijk leven leiden onze gezondheid onmogelijk kan dienen. Dat geloven is jezelf voor de gek houden.