woensdag 9 maart 2016

Waarom een verbond met Turkije?

Turkije behoort niet tot de EU en gezien de laatste ontwikkelingen doet zij ook weinig haar best om erbij te kunnen horen. Tienduizenden mensen zijn al in Europa, o.a. in Griekenland. Waarom wordt die 6 miljard niet besteedt om mensen daar menswaardig op te vangen? Wanneer je het probleem positief benadert zou dat tevens voor Griekenland een grote economische impuls kunnen betekenen. Met hun afspraken maken dat op de dunst bevolkte eilanden faciliteiten worden gecreëerd waar de vluchtelingen zich voorlopig kunnen vestigen en direct mee kunnen werken. Van daaruit kunnen de mensen dan in alle rust worden geregistreerd en vervolgens beoordeeld in onderling overleg wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Hetzij daar tijdelijk verblijven tot ze terug kunnen keren naar hun land, hetzij doorreizen naar het land van hun keuze omdat ze daar al familie hebben of omdat ze daar werk kunnen doen welke aansluit bij hun opleiding en beroep. Het is mensonwaardig en buitengewoon onbeschaafd hoe deze vluchtelingen nu worden behandeld. En met de afspraken welke nu met Turkije worden gemaakt zal hun lot niet verbeteren. Willen wij zo behandeld worden als we op de vlucht zijn? Schaam je diep heren politici door zo te marchanderen met mensen in nood.