zaterdag 30 april 2016

De garderobekast van het ego

Eigenlijk te bizar voor woorden dat we alleen in uiterste nood, ondanks alle inzichten, radicale beslissingen nemen. Verstijfd van angst als dieren leven.
Het bewustzijn van een dier wordt grotendeels bepaald wordt door zijn overlevingsinstinct. Dat associeer ik met angst; ze leven in een constante alertheid voor mogelijke bedreigingen. Onze gehechtheid aan patronen heeft m.i. eenzelfde oorsprong. Met een ondefinieerbare schaamte voor de eigen authenticiteit vluchten we naar de garderobekast van het ego. Zie jij veel enthousiaste naaktlopers? Het feit dat wij dit weten is het enige onderscheid met de dieren. Met het zijn wat we vinden verkeren we nog in de kleuter fase. Dieren zijn naast de angst tegelijk authentiek. Wij zijn ons dat ook tegelijk authentiek zijn bewust wat de angst nog vergroot. Hoe veilig is de gecreëerde veiligheid? Zolang het recht van de sterkste blijft gelden is het moeilijk loslaten, maar uiteindelijk hebben we geen keus.

En waarom zou ons vergelijken met dieren mank moeten gaan, herken je de schapen en geldwolven niet? Vergelijken kan de status van geldwolven helpen teniet doen; de onverantwoordelijkheid blootleggen van het alleen met (eigen) gewin bezig zijn. Die processen zijn al gaande, Panama papers et cetera. En de technologie helpt ons los te komen van de gehechtheid aan de materiële werkelijkheid. Hoe anders gaat alles er uitzien indien er wereldwijd energie voor iedereen beschikbaar is, kennis is er al. Een textiel welke licht door fotosynthese omzet in energie waarmee je in een tent ter grootte van een Yurt een compleet huishouden van alle moderne gemakken kunt voorzien. Hoeft niemand meer te vluchten en kan iedereen wonen waar hij wil. Dan vallen hiërarchische structuren vanzelf uitéén en kunnen we elkaar ontmoeten zonder angst voor verlies. Ontstaat er ruimte voor ieders authenticiteit aangezien er geen behoefte meer is aan slaven. Behalve de landbouw zijn alle productie processen geautomatiseerd. Vrijheid, gelijkheid en broederschap; de ontginning van onze spirituele werkelijkheid ligt volledig open omdat er de fysieke ruimte voor is gecreëerd.