zondag 1 mei 2016

De mindere in vogelvlucht

Wanneer je vanaf je geboorte als een minderwaardig bijproduct van de samenleving wordt weggezet, heb je hoegenaamd geen sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen om van enige betekenis in de maatschappij te zijn. Het is namelijk niet alleen de ontwikkeling van een beroepsmatige kwaliteit die je nodig hebt, maar vooral ook de bevestiging dat jij zonder meer waardevol bent. Zonder deze overtuiging welke je slechts op kunt bouwen door een structureel respect- en liefdevolle waardering van je omgeving zul je je kwaliteiten nooit overtuigend aan kunnen aanbieden. Je persoonlijkheid heeft geen innerlijk draagvlak op kunnen bouwen. Je functioneert op je overlevingsmodus, bent uiterst kwetsbaar en anticipeert op ontkenning i.p.v. bevestiging van jouw zijn. In de meeste gevallen wordt dit ontstane negatieve zelfbeeld niet erkend als iets wat iemand is aangedaan, maar beschouwd als een tekortschieten waar je zelf verantwoordelijk voor bent.

Deze schaamteloze onrechtvaardigheid overkomt je niet zomaar. Je bent aan zet voor een volgende stap in het collectief bewustzijn. Het is geen benijdenswaardige positie, maar je mag er ook trots op zijn. Het heeft je onderscheidingsvermogen dermate ontwikkeld dat je in staat wordt geacht je dualisme te overstijgen, je leven te leven zonder gehechtheid. Er wordt een beroep gedaan op je vermogen om je lagere -op overleving gebaseerde- zelf te overwinnen. Loslaten zonder weg te gaan is een groot avontuur naar een nieuwe wereld. Zonder oordeel zijn, niet meer in termen van meer of minder denkt, maar dat je het product van je ervaringen bent en daarom alles in je hart kunt sluiten.