zaterdag 17 september 2016

Het ego oftewel ons overlevingsinstinct

Werken aan onszelf de grootste uitdaging. Helaas vindt het ego dat je daar te weinig mee scoort en derhalve de grootste saboteur. Hij is zeer veeleisend en wil graag voortdurend bediend worden, een klus van jewelste. En vanwege onze angst voor het onbekende meestal de regisseur van ons dagelijks leven. Je levensdoel bereiken via minachting voor het ijdele ego. Iedereen kent het maar we komen er meestal niet toe. Liever wroeten in de ander in de hoop dat hij of zij het goede voorbeeld gaat geven. Die worden dramatisch gemist en structureel als excuus gebruikt om zelf niet het voortouw te nemen. Kennelijk is de erkenning van het schaap in ons -hoewel minder waardig- te prefereren boven de vermeende lijdensweg om hem ten gunste van wat je hart* eigenlijk van je verlangt om zeep te helpen.

Hiermee kom ik uit bij het ware helpen. En zie uit naar hen die zijn ontsnapt uit hun slaapverwekkend bestaan. Tot die tijd probeer ik mij te ontspannen en bekommer me waar nodig om de dagelijkse noden. In dromen over een potentieel andere werkelijkheid dan waarin we ons bewegen verschijnt toch telkens de haan die mij elke dag weer wakker kraait.

Een beestachtig bestaan.

* hoger zelf of wat dies meer zij en zo.

Nederland als emigratieland

Nederland en andere West Europese landen zijn deels tegen wil en dank emigratielanden geworden. Een opvallend verschil met bekende emigratielanden als de VS, Canada en Australië is dat de emigranten daar trots zijn op hun nieuwe vaderland. Een Amerikaans staatsburger, ongeacht waar hij vandaan komt, voelt zich in de eerste plaats Amerikaan. In tegenstelling tot West Europa waar de emigranten zich veelal blijven identificeren met hun geboorteland (van henzelf of hun ouders) en veel kritiek hebben op hun nieuwe vaderland. Waar zou dat aan kunnen liggen? In ieder geval niet aan de materiële omstandigheden. Gezondheidszorg, huisvesting en het sociale vangnet staan hier op een hoger niveau. Gelijke kansen in het onderwijs is ook niet minder goed geregeld. Ligt het aan de samenstelling van de bevolking? In verhouding nog teveel oude Nederlanders t.o.v. de nieuwe zal wellicht een rol kunnen spelen. Maar in bv de VS is er ook sprake van een meerderheid van 'blanken' welke de dienst uitmaken. Ligt het aan de hoeveelheid ruimte? Hier moet je aanschuiven terwijl je daar meer en makkelijker je eigen gebied kunt claimen. Het belangrijkste verschil is denk ik het niveau van beschaving als gevolg van de Verlichting waarin een proces ontstond waarbij het gelijkheidsprincipe boven het autoritair hiërarchische werd gesteld. De meeste nieuwe Nederlanders zijn opgegroeid in het oude hiërarchische denken. Een confrontatie van een patriarchale met een meer matriarchale cultuur/samenleving. I.p.v. het kind met het badwater weggooien zou deze 'clash' als een toetssteen voor het verlichte denken opgevat kunnen worden. 'Mooie ideeën, maar  houdt het maar eens vast onder moeilijke omstandigheden'. In die fase zitten we nu. Ze zijn hier niet voor niets gekomen; het is een ontmoeting van verschillende culturen, waarbij we uitgedaagd worden onszelf sterker te profileren. Door ons te blijven beroepen op de rede tegenover het recht van de sterkste. Binnen de eigen gelederen wordt het uitgedaagd door de nieuwe roverbendes' (de financiële wereld geleidt door een oude autoritaire garde) en via de emigranten met hun meegebrachte patriarchale erfenis. Intellectueel gezien een zeer kansrijke tijd met enorme groeimogelijkheden. In de praktijk een kwestie van een zwaar examen. Is het niet veelzeggend dat uitgerekend nu Israël de grootste financiële steun ooit van de VS heeft gekregen? Daar is die aftandse mannenclub verantwoordelijk voor die zich qua mentaliteit in niets onderscheiden van hun Arabische tegenhangers. Pak het probleem aan bij de wortel en haal eerst de rotte appels uit onze 'verlichte' fruitmand. Dan zullen de nieuwe Nederlanders met recht trots kunnen zijn op hun nieuwe vaderland.

donderdag 1 september 2016

Projecties

Wie zijn racisten?

Mensen behorend tot een bepaalde groep welke anderen daarvan buitensluiten. Zij wensen zich niet te verbinden met mensen die niet tot hun groep behoren. Ze hebben hun eigen religie/overtuiging, sociale regels en politieke voorkeuren welke niet verenigbaar zijn met andersdenkenden. Ze rechtvaardigen hun houding met de overtuiging dat hun ziens- en leefwijze superieur is t.o.v. mensen die niet tot hun groep behoren.

Verschillende van dit soort groepen zijn uit vrije wil gemigreerd naar andere culturen. Daar hebben ze enclaves gevormd en ageren collectief tegen de mensen waar ze geografisch een verbinding mee hebben gemaakt. Vanuit hun levenshouding niet te rijmen met het juist geen verbinding willen maken met mensen die niet tot hun groep behoren.

Zij noemen die mensen o.a. racisten.