donderdag 1 september 2016

Projecties

Wie zijn racisten?

Mensen behorend tot een bepaalde groep welke anderen daarvan buitensluiten. Zij wensen zich niet te verbinden met mensen die niet tot hun groep behoren. Ze hebben hun eigen religie/overtuiging, sociale regels en politieke voorkeuren welke niet verenigbaar zijn met andersdenkenden. Ze rechtvaardigen hun houding met de overtuiging dat hun ziens- en leefwijze superieur is t.o.v. mensen die niet tot hun groep behoren.

Verschillende van dit soort groepen zijn uit vrije wil gemigreerd naar andere culturen. Daar hebben ze enclaves gevormd en ageren collectief tegen de mensen waar ze geografisch een verbinding mee hebben gemaakt. Vanuit hun levenshouding niet te rijmen met het juist geen verbinding willen maken met mensen die niet tot hun groep behoren.

Zij noemen die mensen o.a. racisten.